BİLİNMİYOR, 1962

Duralit üzerine yağlı boya, 39x28 cm, İmza Okunamadı