MEHMET ALİ DOĞAN

Tuval üzerine yağlı boya, 90x84 cm, İmzalı